FindMe

FPT Telecom doanh thu

FPT Telecom hoàn thành kế hoạch doanh thu

Theo báo cáo mới nhất FPT Telecom đã đạt 106,7% kế hoạch doanh thu sau 9 tháng

Theo kết quả ghi nhận, kết thúc 9 tháng đầu năm 2015, FPT Telecom (gồm hai mảng là Dịch vụ viễn thông và Nội dung số) ghi nhận doanh thu tăng 12% và LNTT tăng 7% so với cùng kỳ, đạt tương ứng 3.975 tỷ đồng và 815 tỷ đồng.

Năm 2014, FPT Telecom là đơn vị đóng góp tỷ lệ lợi nhuận cao nhất trong FPT.

Trong cuộc họp sơ kết Quý 3 vừa qua, Ban lãnh đạo FPT Telecom đã thông báo về tình hình kinh doanh  chung của công ty là tương đối khả quan khi hoàn thành 106,4% kế hoạch doanh thu và 102,7% với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế. Tuy nhiên, các vấn đề khó khăn vẫn được nhấn mạnh như chỉ số rời mạng cao trong nhiều tháng qua, tình hình cạnh tranh gay gắt cộng với những khó khăn có tính chất thời vụ ở giai đoạn cuối năm yêu cầu sự quyết tâm cao độ của mọi CBNV trong công ty ở những tháng “nước rút”.

FPT Telecom doanh thu

FPT Telecom doanh thu 

Thời gian này, nhiều TTKD và các chi nhánh tỉnh đã tổ chức “kick-off”, ra quân, thi đua cán đích …nhằm nâng cao tinh thần anh em và đẩy mạnh kinh doanh. Trung tâm Quản lý cước cũng mới ban hành chính sách ưu đãi và khuyến khích thu cước dịp Tết 2016 với hy vọng hoàn thành trước hạn các chỉ tiêu về công nợ.